Što je Velika Arkana

Što je Velika Arkana

Što je Velika Arkana u tarotu

Većina nas se u nekom trenutku života susrela s pojmom tarot, bilo da se na tarot naletjelo u kasnim večernjim satima prilikom promjene TV programa ili se naletjelo na neku reklamu u tiskanim medijima, teletekstu i internetu. Ima ljudi koje tarot ne zanima i ne trude se saznati ništa više o tome, no ima ljudi koji se zainteresiraju za tarot, bilo da je riječ o tome da postave pitanje ili s vremenom i sami postanu tumači tarota. Za one koji ne znaju što je tarot, riječ je o posebno dizajniranom špilu karata pomoću kojeg se odgovara na pitanja. Tarot špil sastoji se od sveukupno 78 karata, 22 Velike arkane i 56 Malih arkana. No, o čemu se radi i što je Velika arkana, a što Mala arkana objasnit ćemo u tekstu. Što je Velika arkana mnogi tarot majstori i tumači karata opisuju kao da je srce tarota i simbol je mnogih aspekata čovječanstva.

Što je Velika Arkana i za što se koristi

Ranije smo spomenuli da je Velika arkana od strane tarot majstora opisana kao srce tarota, a uz nju se vežu duhovni, intelektualni, fizički i emocionalni aspekti svakog pojedinca. Kako bi shvatili što je Velika arkana i za što se ona koristi prilikom tumačenja tarota, treba znati koje su to karte i kako se one tumače. Velike arkane su sveukupno 22 karte u tarotu od kojih je svaka označena rimskim brojem od 0 do 21 i nosi svoje ime kao što su npr. Carica, Snaga, Ljubavnici, Kočija i mnoge druge. Svaka od tih karata simbolizira nešto i oslikavaju prošlost, sadašnjost i budućnost. Stoga, što je Velika arkana i za što se ona koristi odnosi se na iščitavanje mentalnog, emocionalnog i duhovnog stanja osobe koja postavlja pitanje tarotu, bilo da je riječ o trenutnoj situaciji u trenutku kada se tumači tarot ili da je riječ o nekoj situaciji koja se opisuje u kartama s obzirom na postavljeno pitanje.

Što je Velika Arkana i kako se može koristiti

Svaka Velika arkana ima svoju ilustraciju, ime, broj no također sadrže i astrološke znakove i neke druge simbole. Prije nego se upitate što je Velika arkana znajte da je potrebno veliko znanje o tim kartama jer svaka karta ima opsežan opis i kada se postavlja pitanje tarotu, svaka Velika arkana može se tumačiti samostalno, no isto tako se može slagati jedna za drugom i u nekom međusobnom odnosu. Iskusni tarot majstori koji imaju opsežno znanje dobro mogu povezivati karte i objasniti značenje karata u smislenoj priči. Početnici koje zanima što je Velika arkana moraju dobro naučiti značenje svake pojedine karte prije nego što se mogu staviti u položaj da tumače karte i odgovaraju na pitanja kako bi bili sigurni da odgovori koje daju budu što precizniji. Postoje mnogi načini postavljanja Velikih arkana i ne postoji način koji je točan ili kriv, važno je samo pronaći način koji tumaču najviše odgovara.

Tagovi:

Možda će vas zanimati