Osobni stečaj

Osobni stečaj

Što je to osobni stečaj?

Osobni stečaj, poznatiji kao bankrot, termin je koji se odnosi na prezaduženost građana koji nisu u mogućnosti više vraćati svoje nakupljene dugove. Radi se o izrazito neugodnoj situaciji koji si nitko ne bi htio poželjeti. Građani koji su primorani proglasiti osobni stečaj rade to kao zadnju soluciju u lošoj financijskoj situaciji. Uzroci bankrota razlikuju se od osobe do osobe no jedni od najčešćih problema su krediti sa visokim mjesečnim ratama koje su građani uzeli za vrijeme veće financijske stabilnosti u životu. Kroz zadnjih nekoliko godina, a posebice u zadnjih godinu dana, velik broj građana ostao je bez posla ili im se plaća smanjila dok su se ostali troškovi u životu nastavili povećavati. U takvoj situaciju se brzo potroši sav novac koji ste možda sakupili jer ne postoje potrebni mjesečni prihodi. Kada prođu najmanje tri uzastopna mjeseca kada se nisu mogli pokriti dugovi, vrijeme da se dobro razmisli o opciji proglašenja bankrota.

Osobni stečaj i tko ga može zatražiti?

Osobni stečaj može proglasiti svatko, pa čak i tvrtke, obrti ili samostalna zanimanja. No da bi se mogao pokrenuti postupak bankrota, potrebno je prvo ispuniti određene uvjete. Građani imaju pravo na proglašenje osobnog stečaja ako imaju ukupan iznos dospijelog dugovanja u svoti od minimalno 30. 000, 00 kuna. Također trebaju ispunjavati uvjet da u najmanje tri uzastopna mjeseca nisu bili u mogućnosti pokrivati svoje dugove. Uvjeti za fizičke osobe kao što su obrtnici ponešto su drugačiji nego za privatne građane. Obrtnici mogu zatražiti osobni stečaj ako njihove novčane obveze ne prelaze iznos od 100. 000, 00 kuna. Smiju imati najviše dvadeset vjerovnika, a također je bitno da nemaju nikakvih dugovanja prema svojim radnicima. Bitno je naglasiti i da nemaju pravo na proglašenje bankrota ako je prema njima već pokrenut stečajni ili predstečajni postupak. Cilj proglašenja bankrota je kontrolirana i lakša otplata dugova, a dužniku također pruža prilku podnošenja zahtjeva za rezrješenje od obveze plaćanja dugova.

Osobni stečaj i kako funkcionira?

Dužnik, odnosno privatna ili fizička osoba može predati zahtjev za pokretanje postupka osobnog stečaja u poslovnicama Fine. Pri predaji zahtjeva potrebno je priložiti potvrdu s popisom sve imovine koju dužnik posjeduje, popis svih aktualnih dugova i plan te rok otplate istih. Sam zahtjev u Fini košta 300 kuna no za to imate pravo na korištenje besplatne pravne pomoći. Kada se proglasi osobni stečaj, pokreće se ili sudski postupak ili se postiže izvansudska nagodba za način vraćanja duga. Nakon što je postupak pokrenut, dodjeljuje Vam se stručna osoba koja pomaže napraviti plan otplate. Ako primate plaću, većina će odlaziti na pokrivanje duga, a samo minimum Vam ostaje kako bi mogli pokriti osnovne životne potrebe. Ako nemate prihode, povjerenik preuzima upravljanje Vašim financijama. Osobni stečaj može trajati do 5 godina, a ako dužnik nakon tog vremena i dalje nema imovinu ili posao kako bi otplatio dug, postoji šansa da se dug otpiše u cijelosti.

Tagovi:

Možda će vas zanimati

Treba mi novac odmah

Treba mi novac odmah

Bez obzira na to s čim se bavite u životu, novac vam je potreban na svakodnevnoj bazi. Sve u životu košta, bilo da se radi o najosnovnijim potrebama kao što su hrana i krov nad glavom il

Mali krediti

Mali krediti

Svakodnevno se povećava broj ljudi koji spajaju kraj s krajem i odbrojavaju dane do sljedeće plaće. Troškovi života konstantni su, a razni računi uredno dolaze na kućnu adresu, no to su tro&sca

Zajam preko interneta

Zajam preko interneta

Novac nam je svima potreban u životu. Možemo slobodno reći da novac nije jedina bitna životna stavka ali svi smo svjesni da je i te kako nužan kako bi imali ugodan i zadovoljavajući život. Činjenica j