Osobni stečaj

Osobni stečaj

Što je to osobni stečaj?

Osobni stečaj, poznatiji kao bankrot, termin je koji se odnosi na prezaduženost građana koji nisu u mogućnosti više vraćati svoje nakupljene dugove. Radi se o izrazito neugodnoj situaciji koji si nitko ne bi htio poželjeti. Građani koji su primorani proglasiti osobni stečaj rade to kao zadnju soluciju u lošoj financijskoj situaciji. Uzroci bankrota razlikuju se od osobe do osobe no jedni od najčešćih problema su krediti sa visokim mjesečnim ratama koje su građani uzeli za vrijeme veće financijske stabilnosti u životu. Kroz zadnjih nekoliko godina, a posebice u zadnjih godinu dana, velik broj građana ostao je bez posla ili im se plaća smanjila dok su se ostali troškovi u životu nastavili povećavati. U takvoj situaciju se brzo potroši sav novac koji ste možda sakupili jer ne postoje potrebni mjesečni prihodi. Kada prođu najmanje tri uzastopna mjeseca kada se nisu mogli pokriti dugovi, vrijeme da se dobro razmisli o opciji proglašenja bankrota.

Osobni stečaj i tko ga može zatražiti?

Osobni stečaj može proglasiti svatko, pa čak i tvrtke, obrti ili samostalna zanimanja. No da bi se mogao pokrenuti postupak bankrota, potrebno je prvo ispuniti određene uvjete. Građani imaju pravo na proglašenje osobnog stečaja ako imaju ukupan iznos dospijelog dugovanja u svoti od minimalno 30. 000, 00 kuna. Također trebaju ispunjavati uvjet da u najmanje tri uzastopna mjeseca nisu bili u mogućnosti pokrivati svoje dugove. Uvjeti za fizičke osobe kao što su obrtnici ponešto su drugačiji nego za privatne građane. Obrtnici mogu zatražiti osobni stečaj ako njihove novčane obveze ne prelaze iznos od 100. 000, 00 kuna. Smiju imati najviše dvadeset vjerovnika, a također je bitno da nemaju nikakvih dugovanja prema svojim radnicima. Bitno je naglasiti i da nemaju pravo na proglašenje bankrota ako je prema njima već pokrenut stečajni ili predstečajni postupak. Cilj proglašenja bankrota je kontrolirana i lakša otplata dugova, a dužniku također pruža prilku podnošenja zahtjeva za rezrješenje od obveze plaćanja dugova.

Osobni stečaj i kako funkcionira?

Dužnik, odnosno privatna ili fizička osoba može predati zahtjev za pokretanje postupka osobnog stečaja u poslovnicama Fine. Pri predaji zahtjeva potrebno je priložiti potvrdu s popisom sve imovine koju dužnik posjeduje, popis svih aktualnih dugova i plan te rok otplate istih. Sam zahtjev u Fini košta 300 kuna no za to imate pravo na korištenje besplatne pravne pomoći. Kada se proglasi osobni stečaj, pokreće se ili sudski postupak ili se postiže izvansudska nagodba za način vraćanja duga. Nakon što je postupak pokrenut, dodjeljuje Vam se stručna osoba koja pomaže napraviti plan otplate. Ako primate plaću, većina će odlaziti na pokrivanje duga, a samo minimum Vam ostaje kako bi mogli pokriti osnovne životne potrebe. Ako nemate prihode, povjerenik preuzima upravljanje Vašim financijama. Osobni stečaj može trajati do 5 godina, a ako dužnik nakon tog vremena i dalje nema imovinu ili posao kako bi otplatio dug, postoji šansa da se dug otpiše u cijelosti.

Tagovi:

Možda će vas zanimati

Može li sudužnik dići kredit

Može li sudužnik dići kredit

Tek mali broj ljudi ima dovoljnu količinu novca dostupnu uz koju mogu nabaviti neke stvari koje su veliki financijski trošak, kao što su primjerice kupovina automobila ili nekretnine. Za ljude koji ne

Kako prestati biti jamac za kredit

Kako prestati biti jamac za kredit

Prva asocijacija kada je riječ jamac u pitanju najčešće su krediti. Krediti uz jamce najčešće u se dizali pred 10ak godina, no to ne znači da takvi krediti ne postoje i danas. Ukoliko ne znate kako fu

Što je obročna otplata

Što je obročna otplata

Živimo u takvome vremenu kada se može činit da život postaje sve skuplji dok naši mjesečni prihodi ostaju isti ili se čak smanjuju. Trenutna situacija sa globalnom pandemijom ostavila je učinka na sve