Intuicija igra ključnu ulogu u procesu tumačenja tarota, a njezino razvijanje može bitno doprinijeti kvaliteti online čitanja. Tarot majstori koji svoje usluge nude putem interneta suočeni su s izazov