Digitalno čitanje tarota predstavlja savremeni pristup drevnoj praksi tumačenja tarot karata, prilagođavajući je potrebama modernog doba i dostupnosti interneta. Online alati i tehnike za bolje razumi