U ovladaču “Osnovni Principi Numeričkih Harmonija u Zara Tarotu: Analiza Brojeva i Simbola u Kartama” posvetit ćemo se temeljem razumijevanju načina na koji se brojevi i simboli koriste u Zara Tarotu