Komunikacija i otvorenost se često ističu kao temelji za postizanje seksualnog zadovoljstva, što se smatra ključem stabilnosti u braku. Kvalitetan dijalog među partnerima stvara sigurno okružen