Bankarska transparentnost u Bugarskoj: Pregled zakonskih regulativa ključan je aspekt koji omogućuje klijentima i regulatorima da imaju jasan uvid u poslovanje banaka, njihove financijske izvještaje,