### Kako se recesija odražava na cijene dionica i tržište kapitala: Pad vrijednosti dionica i volatilnost tržišta

Kako se recesija odražava na cijene dionica i tržište kapitala jedna je od najčešće p