Usamljenost je složeno emocionalno stanje koje se javlja kada osoba osjeća nedostatak kvalitetnih i zadovoljavajućih socijalnih veza. Ovo stanje može izazvati brojne emocionalne procese koji utječu na