Ljubavne veze koje počivaju na empatiji i suosjećanju imaju tendenciju biti snažnije i otpornije na izazove koje život nosi. Kada partneri aktivno prakticiraju razumijevanje i dijeljenje osjećaja jedn