U svjetlu ekonomske stabilnosti, perspektive kreditiranja u Bugarskoj se mogu promatrati kroz prizmu pozitivnih trendova i obećavajućih prognoza. Gospodarski rast zemlje, iako umjeren, pruža čvrstu os