Kreditna sposobnost izračunava se za svakog zajmoprimca zasebno u svrhu poštivanja uredbe o makrobonitetnim ograničenjima kreditiranja stanovništva. Kad postoji više zajmoprimaca,