U srcu svakog uspješnog braka leži komunikacija, a bračni savjeti za rješavanje nesuglasica često naglašavaju pronalaženje kompromisa koji zadovoljavaju oba partnera kao ključnu strategiju. Važno je s