Kako upotrebljavati pozitivni jezik u razgovoru: Naglašavanje onoga što je dobro i konstruktivno kroz afirmativne izraze može imati dalekosežan utjecaj na dinamiku komunikacije. Afirmativni izrazi su