Kada je riječ o pisanju učinkovitog erotskog oglasa, ključna komponenta privlačenja partnera leži u naslovu i uvodu. Prvi korak je osigurati da naslov bude privlačan i intrigantan, kako bi privukao pa