Kada pristupamo svijetu kockanja, bitno je da to činimo sa jasno definiranim namjerama i ciljevima. Sam pojam Kako se kladiti sa svrhom: Postavljanje ciljeva pri kockanju naglašava važnost promišljeno