Samopouzdanje je neizostavni temelj na kojem se gradi uspjeh u mnogim životnim aspektima, uključujući i pronalazak ljubavi nakon duge pauze u vezama. Kako pronaći ljubav nakon duge pauze u vezama: Sav