logo

Pogodak.hr web katalog, imenik i web direktorij

Uvjeti korištenja

Usluge koje pruža ova web starnica pogodak.hr su isključivo informativne u svrhu poboljšanja informacija o web stranicama u Hrvatskoj.
Sve cijene prikazane na web stranici su izražene u kunama sa uračunatim PDV-om 25%.
Korisnik prihvača ove uvijete prijavom stranice u web katalog pogodak.hr
Prijava stranice po uplati traje 1 godinu za jednu stranicu.
Po isteku usluge dostaviti ćemo ponudu za obnovu i nastavak objave linka u web katalogu pogodak.hr.
Ukoliko korisnik ne obnovi uslugu stranica se briše po isteku same preplate.

S.H.O.P. CENTAR d.o.o.
Dankovečka 108/A Zagreb 10040 Hrvatska
OIB: 10712651698
Matični broj: 01786229
Tel: +385 1 2992 068 / Fax: +385 1 2992 790
Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080478370
Temeljni kapital: 100.800,00 HRK (kuna) slovima: sto tisuća i osamsto kuna (uplaćeno u cijelosti)
Uprava: Saša Rendulić, Sandra Zbiljski
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb IBAN: HR0324840081102042612
SWIFT: RZBHHR2X