logo

Pogodak.hr web katalog, imenik i web direktorij

Polica privatnosti

Pogodak.hr stranica obvezuje se na privatnost prijavljenih podataka o korisniku. Također se obvezujemo da ćemo čuvati tajnost prijavljenih podataka prilikom narudžbe. Svi prijavljeni linkovi u katalogu su javni i vidljivi svima na internetu Sve informacije koristiti ćemo isključivo samo za naše potrebe tvrtke S.H.O.P. CENTAR d.o.o.