logo

Pogodak.hr web katalog, imenik i web direktorij

Pogodak je web katalog / web imenik i direktorij za hrvatske web stranice

Svrha web stranice pogodak.hr je kategorizacija HR web stranica.

Pogodak.hr nije niti će ikada biti web tražilica!

Namjena pogodak.hr i sama ideja projekta je kvalitetan prikaz i kategorizacija stranica u web katalog, imenik tj. web direktorij u koji samostalno korisnici prijavljuju svoje web stranice.

Upis web stranica u web katalog se naplačuje i to godišnjom članarinom.

Vlasnik web kataloga pogodak.hr je
Tvrtka
S.H.O.P. CENTAR d.o.o.
Dankovečka 108/A Zagreb 10040 Hrvatska
OIB: 10712651698
Matični broj: 01786229
Tel: +385 1 2992 068 / Fax: +385 1 2992 790
Kontakt email: web@pogodak.hr

Upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080478370
Temeljni kapital: 100.800,00 HRK (kuna) slovima: sto tisuća i osamsto kuna (uplaćeno u cijelosti)
Uprava: Saša Rendulić, Sandra Zbiljski
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb IBAN: HR0324840081102042612
SWIFT: RZBHHR2X