Posao - Elektronika i Elektrika Pogodak web katalog

logo

Pogodak.hr web katalog, imenik i web direktorijKategorija: Posao > Elektronika i ElektrikaUređaji za ispitivanje materijala, termometri - http://www.pce-grupa.rs
Ovde ćete naći mernu tehniku za ispitivanje statusa i kvaliteta materijala kao što su npr. instrumenti za merenje debljine, hrapavosti, tvrdoće, boje, sjaja... ali i instrumente za ispitivanje nanosa na površini materijala kao npr. debljina boje, laka, cinka... na metalnoj ili nemetalnoj podlozi.
Objavljeno 09/02/14

Mjerni instrumenti za ispitivanje materijala, termometri - http://www.pce-grupa.ba
Ovdje ćete naći mjernu tehniku za ispitivanje statusa i kvalitete materijala kao što su npr. instrumenti za mjerenje debljine, hrapavosti, tvrdoće, boje, sjaja... ali i instrumente za ispitivanje nanosa na površini materijala kao npr. debljina boje, laka, cinka... na metalnoj ili nemetalnoj podlozi.
Objavljeno 09/02/14